2. Sjednica SMGP

Jučer je u Komunalnoj palači Savjet mladih Grada Pule održao 2. sjednicu na kojoj je jednoglasno usvojen Program rada za 2018. godinu.

Aktivnosti koje će savjet mladih provoditi sastoje se od pet područja djelovanja koja su definirana sukladno Lokalnom programu za mlade Grada Pule 2018.-2020: Obrazovanje i usavršavanje mladih, položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih, zdravlje mladih i socijalna politika, aktivno sudjelovanje mladih u društvu te kultura i slobodno vrijeme mladih. Savjet mladih će u narednoj godini provesti aktivnosti uključivanja mladih u društvo kroz različite radionice, debate, javne rasprave te sportske, volonterske, kulturne i društveno-političke aktivnosti.
http://www.pula.hr/hr/novosti/detail/17118/odrzana-2-sjednica-savjeta-mladih-grada-pule/

Program rada za 2018. godinu potražite na sljedećoj stranici: Program rada 2018.