Edukacija članova SMGP-a

U prostorijama Komunalne palače u Puli, održala se edukacija za članove savjeta mladih.
Edukaciji je, uz članove Savjeta mladih Grada Pule, prisustvovao veliki broj polaznika, iz drugih gradova i općina diljem Istarske županije. Edukaciju su održali predstavnici Udruge gradova, koji su polaznike proveli kroz tri modula: Sustav lokalne i regionalne samouprave, Zakon o savjetima mladih te Odnose izvršnih čelnika, predstavničkih tijela i savjeta mladih.
Predavanje je popraćeno brojnim vježbama te korisnim i praktičnim primjerima, koji su pridonijeli boljem razumijevanju i usvajanju prezentiranog gradiva.