Gradskom vijeću predstavljen program rada za 2018. godinu

U ponedjeljak, 26. ožujka 2018. godine, prisustvovali smo 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Pula-Pola.
Predsjednica Savjeta mladih Grada Pule, Nada Katić, predstavila je Program rada Savjeta mladih za 2018. godinu. Nakon toga je Program stavljen na izglasavanje te ga je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo
7 sjednica Gradskog vijeća

Program rada SMGP-a za 2018. godinu možete pogledati na dnu sljedeće poveznice: Program rada SMGP 2018