Dani strukturiranog dijaloga s mladima u Zagrebu

Nalazimo se u Zagrebu na Danima strukturiranog dijaloga s mladima. Riječ je o veoma aktualnoj temi koju ćemo moći primijeniti u našoj lokalnoj sredini. Ova nam prilika omogučava osim učenja, umrežavanje s drugim mladima i Savjetima mladih.