Letci SMGP-a spremni!

Kako bi informirali mlade o postojanju SMGP-a te njegovoj ulozi, Savjet je pripremio letke koje će podijeliti mladima. Letci će se dijeliti tokom cijele godine, kroz sve evente/akcije/projekte/programe u kojima Savjet sudjeluje te prilikom obilaska srednjih škola Grada Pule.