Regionalno zasjedanje Europskog parlamenta mladih Hrvatske

Potpredsjednik našeg savjeta Denis Prenkaj sudjelovao je na 15.-om regionalnom zasjedanju Europskog parlamenta mladih Hrvatske i izrazio zadovoljstvo na gostoprimstvu u našem gradu s obzirom na to da je riječ o jednoj od najvećih platformi za političku debatu, međukulturne susrete, međunarodni dijalog i razmjenu ideja mladeži u Europi. European Youth Parliament Croatia.

Financijski smo poduprijeli sudjelovanje na Regionalnom zasjedanju Europskog parlamenta mladih Hrvatske na način da smo sudionicima iz Pule pokrili troškove sudjelovanja.