Nacionalna konferencija savjeta mladih od 7. do 9. prosinca u Puli – registracije uskoro

U organizaciji Udruga gradova u RHGrad Pula i Savjeta mladih Grada Pule, od 7. do 9. prosinca ove godine u Puli će se održati Nacionalna konferencija savjeta mladih.
Konferencija za cilj ima jačanje uloge savjeta mladih u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika te izgradnju kapaciteta samih članova savjeta mladih.

U tri dana trajanja konferencije stručnjaci iz područja rada s mladima doprinijet će kvaliteti programa i rasprava na Konferenciji.

Registracije za sudjelovanje na Konferenciji bit će otvorene od 25. listopada do 15. studenog. Program i detalje donosimo uskoro!

http://www.udruga-gradova.hr/nacionalna-konferencija-savje…/