Održana VIII. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Savjet mladih Grada Pule održao je jučer VIII. sjednicu na kojoj se ponajviše raspravljalo o nadolazećoj Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih. Grad Pula i Savjet mladih Grada Pule ugostit će više od 120 prijavljenih mladih predstavnika savjeta mladih iz čitave Hrvatske, od 07. do 09. prosinca u Zajednici Talijana-Circolo gdje ih očekuje bogat i zanimljiv program.

Cilj konferencije je jačanje uloge savjeta mladih u procesima donošenja odluka, kreiranju lokalnih politika i izgradnji kapaciteta članova savjeta.

Druga točka bila je istraživanje o provođenju slobodnog vremena mladih. Rezultati ankete dat će smjernice Savjetu mladih Grada Pule za planiranje aktivnosti u 2019. godini. Zahvaljujući anketi, mladi na području grada Pule dobili su mogućnost izraziti zadovoljstva, odnosno nezadovoljstva ponuđenim sadržajem u Puli te u anketi mogu dati vlastite prijedloge koje će Savjet mladih Grada Pule uzeti u razmatranje.

Nakon završetka ankete o provođenju slobodnog vremena Savjet mladih Grada Pule kreće u izradu nove ankete o društvenim mrežama kako bi dobili relevantne informacije o provođenju vremena mladih na određenim društvenim mrežama i shodno tome kreirali cjelokupnu strategiju nastupa na istima u svrhu povećanja vidljivosti. Uz postojeće profile Savjeta mladih Grada Pule, razmatrane su mogućnosti nastupa na drugim društvenim mrežama čija će realizacija ovisiti o rezultatima ankete.

Savjet mladih Grada Pule na kraju prve godine mandata čeka jedan od najvećih izazova do sad, uloga domaćina Nacionalne konferencije savjeta mladih. Članovi pozivaju da pratite društvene mreže na kojima se može za vrijeme održavanja Nacionalne konferencije pronaći sve zanimljivosti vezane uz ovaj događaj.