Predstavljanje Lokalnog programa za mlade u Ekonomskoj školi

Član Savjeta mladih Grada Pule održao je informativne radionice za maturante Ekonomske škole u Puli. Cilj radionica je bio informiranje mladih o važnosti uključivanja u demokratske procese. Radionice su održane u sklopu kampanje #ovajputglasam Europskog parlamenta. Osim informiranja mladih o nadolazećim europskim parlamentarnim izborima, održano je predstavljanje Lokalnog programa za mlade Grada Pule i predstavljanje Savjeta mladih Grada Pule.

Lokalni program za mlade prvi je strateški dokument namijenjen upravo mladima. Mladi su informirani o Savjetu mladih, koja je uloga Savjeta i kako se oni sami mogu uključiti u stvaranju promjena u Puli. Ukupno 55 maturanata je sudjelovalo u informativnim radionicama. Savjet mladih nastavit će na informiranju mladih o aktivnostima i ulogama koje Savjet ima.