Izvještaj o radu SMGP za 2018. godinu

U srijedu, 20.ožujka 2019. godine na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Pula-Pola predstavili smo Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pule za 2018. godinu. Izvještaj o radu SMGP za 2018. godinu jednoglasno je usvojen