Održana 13. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

U četvrtak 27. lipnja 2019. godine održana je 13. sjednica Savjeta mladih Grada Pule, posljednja sjednica prije ljetne stanke. Na samom su se početku članovi savjeta usuglasili sa zapisnikom 12. sjednice Savjeta mladih Grada Pule i programom 13. sjednice.

Članovi Savjeta mladih Grada Pule prisustvovali su svečanosti 27. Obljetnice Dana oslobođenja i Dana Grada Pule koja se održala 5.svibnja 2019. godine te su članovima koji nisu bili na navedenoj svečanosti, prenijeli dojmove. Isto tako, na sjednici je bilo riječi o InspireMe konferenciji koja se održala 11.svibnja, a Savjet mladih Grada Pule podržao je ovaj događaj čiji je glavni cilj motivacija i povezivanje mladih ljudi.

Kampanja #ovajputglasam provođena je za vrijeme europskih parlamentarnih izbora te se član Savjeta mladih Grada Pule Paolo Pelesk uključio u provođenje iste. Paolo je također bio na obuci članova Savjeta mladih Grada Pule koja se jednom godišnje održava u drugom gradu. Ove se godine ista održala u Rovinju, a održala ga je Udruga gradova. Obuka pomaže članovima savjeta mladih da bolje razumiju zakon i djelokrug djelatnosti Savjeta što im pomaže u daljnjem radu.

Članovi Savjeta mladih nastavljaju predstavljanje Lokalnog programa za mlade Grada Pule i Savjeta mladih Grada Pule te su sudjelovali u emisiji SPIKA. Isto tako, podržana je NORIJADA – manifestacija u kojoj srednjoškolci obilježavaju završetak srednjoškolskog obrazovanja.

U sklopu projekta S0S održana je radionica javnog nastupa za sve mlade koji žele raditi na sebi. Tema je bila savladavanje treme. Učile su se glumačke tehnike razbijanja treme i osnovni koncepti treme te tehnike disanja. Na sjednici je prisustvovala i gradska vijećnica Kristina Rabar koja je predstavila gradsko vijeće, njihovu ulogu, donošenja odluka i ostalo.

Već su sad počeli planovi programa Savjeta mladih Grada Pule za narednu godinu te će članovi Savjeta mladih tijekom ljeta marljivo raditi na novom programu rada za svoju posljednju godinu mandata – 2020.