18. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Savjet mladih Grada Pule održao je jučer u Komunalnoj palači svoju 18. sjednicu na kojoj su uz članove savjeta, prisustvovale savjetnica u Upravnom odjelu za kulturu Lena Radunić i Gradska vijećnica Kristina Rabar.

Na početku sjednice članovi su se osvrnuli na Dan ružičastih majica – dan borbe protiv vršnjačkog nasilja koji je obilježen 26.02.2020. u organizaciji Policijske uprave istarske i Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Pule. Učenici petih razreda svih osnovnih škola iz pulskog područja i policijski službenici sudjelovali su u revijalnoj utrci pod nazivom”Trkom protiv nasilja”. Prije početka programa napravila se i milenijska fotografija sudionika, koji su formirali oblik dlana ruke, što predstavlja poruku ”stop nasilju među mladima”, ali i petu godišnjicu održavanja utrke. Savjet mladih Grada Pule podržao je navedene aktivnosti i dao svoj doprinos u borbi protiv vršnjačkog nasilja.

Nakon toga predstavljeno je Godišnje izvješće o radu Savjeta mladih Grada Pule za 2019. godinu te je isto jednoglasno usvojeno. Shodno izvješću realizirani su postavljeni ciljevi na području obrazovanja i usavršavanja mladih, položaja na tržištu rada i poduzetništva mladih, zdravlja mladih i socijalne politike, aktivnog sudjelovanja mladih u društvu te na području kulture i slobodnog vremena mladih, što u potpunosti prati strateške ciljeve Lokanog programa za mlade Grada Pule 2018-2020.

Članovi Savjeta su na sjednici raspravljali o aktivnostima u sklopu Tjedna za mlade koji će se održati od 27. travnja do 3. svibnja. Od planiranih aktivnosti, mlade očekuje konferencija u sklopu projekta SOS na kojoj će mladi predstavljati svoje ideje. Uz navedeno, planirano je uključivanje Kazališta potlačenih – interaktivna kazališna forma kroz koju se putem dijaloga, pitanja postavljenog kroz scenu i odgovora u vidu intervencija publike raspravlja o društvenim problemima. U sklopu Tjedna za mlade na društvenim će se mrežama dijeliti ulaznice za različite sadržaje na području grada Pule (ulaznice za Istarsko narodno kazalište, ulaznice za gradske bazene i sl.) kako bi potaknuli mlade na uključivanje u sportske i kulturne sadržaje. U sklopu projekta 2 predstavit će se udruge u kulturi, koje rade s mladima.

S obzirom na to da je riječ o posljednjoj godini mandata, Savjet mladih će se aktivno uključiti u poticanje mladih na prijavu na Natječaj za nove članove koji će se raspisati u listopadu ove godine. Jedna od početnih aktivnosti je informiranje i educiranje mladih o radu Savjeta kroz neformalne oblike druženja “Kava sa Savjetom” gdje će svi zainteresirani dobiti željene informacije iz prve ruke od članova Savjeta. Navedena druženja također će biti dio Tjedna za mlade.

Lena Radunić iz Upravnog odjela za kutluru predstavila je članovima Savjeta mladih nadolazeće aktivnosti u sklopu projekta EASY TOWNS 2 koje će se održati do kraja godine. Lokalnim aktivnostima cilj je uključiti što više mladih u kulturnu produkciju, produbiti im razumijevanje umjetnosti i stvoriti aktivnu publiku koja participira u stvaranju kulturne ponude Grada.

Gradska vijećnica Kristina Rabar predstavila je projekt za mlade, koji bi se prijavio, te mogućnosti uključivanja članova Savjeta u isti: prijedlozima čija je svrha poboljšanje kvalitete života mladih na području Grada Pule. Članovi su na sjednici raspravljali o brojnim idejama i mogućnostima uključivanja na temelju saznanja onog što treba mladima.

Jedna od ovogodišnjih novosti pod točkom ostalo bila je povezivanje s mladim znanstvenicima sa Studija Znanosti o moru koji provode brojna istraživanja čija je glavna svrha briga o okolišu.

Predstavnici Savjeta sudjelovat će 11.3. na konferenciji „Dijalog EU-a s mladima postaje vidljiv – informiraj i osnaži mlade na lokalnoj razini“ gdje će se raspravljati o načinima poboljšanja Dijaloga EU-a s mladima te osiguranjem još veće uključenosti mladih. Konferencija će se održati u Zagrebu u organizaciji Savjeta mladih Vlade Republike Hrvatske, a konferencija nije prilika samo za poboljšanje dijaloga s EU, već i povezivanje s ostalim savjetima u Republici Hrvatskoj.