Mladi za mlade

Danas smo posadili stablo u Dječjem kreativnom centru i na taj način dali doprinos našoj zajednici. U Dječjem kreativnom centru trenutno se privodi kraju energetska obnova koja uključuje izradu energetski učinkovite fasade, zamjenu dotrajale stolarije i krova s ugradnjom termoizolacije, zamjenu elektroinstalacija s energetski učinkovitijom rasvjetom te rekonstrukciju kotlovnice energetski učinkovitijim sustavom na prirodni plin.