Održana 21. sjednica Savjeta mladih Grada Pule

Ovog je petka (16.10.2020.) održana 21. sjednica Savjeta mlada Grada Pule sa dnevnim redom od 8 točaka. Na samom je početku jednoglasno usvojen zapisnik 20. sjednice Savjeta mladih Grada Pule nakon čega su član Paolo Pelesk i zamjenik predsjednice Savjeta mladih Grada Pule, Denis Prenkaj iznijeli sve detalje vezane uz Dan mladih Istarske županije koji je pod posebnim epidemiološki uvjetima održan u Poreču sredinom rujna.

U sklopu Dana mladih Istarske županije održana su dva predavanja namijenjena mladima i njihovom osobnom razvoju. Predavanja su održale doc. dr. sc. Marinela Dropulić Ružić i magistra psihosocijalne pomoći Martina Paliska Šaina. Doc. dr. sc. Marinela Dropulić Ružić održala je predavanje pod nazivom “Sve je lako kad si mlad, a u turizmu? ” u čijem su fokusu bili pogledi na turizam i ugostiteljstvo pod perspektivom mladih te motivacija koju mladi koji rade u turizmu imaju. Martina Paliska Šaina održala je predavanja “ESTU MI – Asertivna komunikacija” s ciljem poboljšanja osobnih komunikacijskih vještina. Uz Savjet mladih Grada Pule, na danu mladih Istarske županije bili su prisutni i predstavnici koordinacije županijskih savjeta mladih Republike Hrvatske i predstavnici  savjeta mladih gradova Rovinja, Labina, Buzeta, Pazina, Novigrada i Vodnjana te Savjeta mladih Istarske županije.

Jedna od točaka dnevnog reda bilo je sađenje stabla u Dječjem kreativnom centru, čije se otvaranje nakon renovacije planira ovog ponedjeljka (19.10.) Članovi Savjeta mladih stablo su posadili sredinom rujna i tako dali svoj doprinos projektu čija se realizacija privodi kraju.

Potpredsjednik Savjeta mladih Grada Pule Denis Prenkaj prezentirao je članovima svoje gostovanje na radio Maestralu, čija je glavna svrha bila upoznavanje šire javnosti i potencijalnih novih članova sa radom Savjeta mladih Grada Pule s obzirom na to da uskoro kreće natječaj za novi saziv Savjeta mladih Grada Pule koji u trogodišnjem mandatu dobiva priliku nastaviti unaprjeđivati kvalitetu života mladih u Puli. Izbori za novi saziv savjeta mladih Grada Pule bili su i posebna točka dnevnog reda u kojoj su članovi raspravljali u trenutnim aktualnostima i aktivnostima vezanim uz privlačenje novih članova savjeta.

Uz navedeno, Savjet mladih Grada Pule podržao je „Projekt mladih znanstvenika“ sveučilišnog preddiplomskog studija Znanost o moru u sklopu kojeg je krajem rujna održano predavanje „Ekosustavi morskih cvjetnica“ u kojem je široj javnosti prikazana važnost morskih cvjetnica u morskom ekosustavu.

Posebnost ove sjednice bilo je predavanje uoči sjednice koje su održale članice Kluba liječenih žena od karcinoma dojke Gea i ukazale članicama Savjeta mladih Grada Pule na važnost samopregleda i ranog otkrivanja karcinoma.