Edukacija članova Savjeta mladih

Danas se u pulskoj Komunalnoj palači održala edukacija za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta mladih Grada Pule. Mario Žuliček iz Udruge gradova i Ante Galić pročelnik iz Grada Šibenika na predavanju su prezentirali članovima Savjeta mladih praktična znanja s područja lokalne samouprave i djelovanja savjeta mladih.