Gradonačelnik Boris Miletić prisustvovao drugoj sjednici Savjeta mladih Grada Pule

U četvrtak, 4. veljače 2021. godine u Komunalnoj palači održana je druga sjednica Savjeta mladih Grada Pule kojoj je prisustvovao gradonačelnik Boris Miletić. Na početku sjednice, gradonačelnik je članovima Savjeta mladih Grada Pule čestitao na izboru u novi saziv te zaželio uspješan rad u trogodišnjem mandatu.

Predsjednik Paolo Pelesk prezentirao je Program rada za 2021. godinu koji u potpunosti prati potrebe mladih i smjernice Lokalnog programa za mlade Grada Pule.

“Programom rada određena su načela, smjernice i područja djelovanja te se utvrđuju programske i druge aktivnosti Savjeta mladih za 2021. godinu, sukladno pravnom okviru djelovanja Savjeta mladih. Program rada Savjeta mladih sastoji se od pet područja djelovanja koja su definirana sukladno strateškom dokumentu za mlade, Lokalnom programu za mlade Grada Pule 2018.- 2020. Pet temeljnih cjelina su: obrazovanje i usavršavanje mladih, položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih, zdravlje mladih i socijalna politika, aktivno sudjelovanje mladih u društvu i kultura i slobodno vrijeme mladih. Savjet mladih će u 2021. godini provesti aktivnosti uključivanja mladih u društvo kroz različite radionice, debate, javne rasprave, panele, projekte te sportske, volonterske, kulturne i društveno-političke aktivnosti. Na taj način mlade će se potaknuti na zdrav način življenja, osvijestiti o društvenoj odgovornosti te aktivnije uključiti u društvo. Svojim primjerom uključivanja i podupiranja društvenih zbivanja i aktivnosti, Savjet mladih će poticati ostale mlade na uključivanje, aktivizam te time doprinijeti lokalnoj zajednici”, rekao je Pelesk.

Članovi Savjeta mladih izrazili su želju da se kroz zajedničke inicijative s Gradom intenzivnije uključi mlade u proces donošenja odluka i aktivnosti zajednice od interesa za mlade. Također, najavili su suradnju s udrugama mladih s ciljem ispitivanja potreba mladih koje će poslužiti kao temelj za kreiranje novog strateškog dokumenta.

Članovi Savjeta jednoglasno su donijeli i novi Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Pule kojim se uređuje njihovo konstituiranje, način rada i odlučivanje. Novost je mogućnost održavanja online sjednica.

Tom prigodom Paolo Pelesk prezentirao je gradonačelniku i članovima važnost Europske povelje o radu s mladima. Naveo je da je cilj Povelje pridonijeti daljnjem razvoju suradnje s mladima na lokalnoj razini. U Povelji su navedena načela koja trebaju usmjeravati rad s mladima te smjernice na koji način bi razni aspekti rada s mladima trebali biti ustrojeni kako bi bili u skladu s tim načelima. Nakon toga, gradonačelnik je potpisao Povelju naglasivši da su mladi budućnost te da je veoma važan kontinuirani rad s mladima s ciljem povećanja kvalitete života u zajednici.