Jednoglasno usvojen Program rada Savjeta mladih za 2021. godinu

Danas je na 31. sjednici Gradskog vijeća jednoglasno usvojen Program rada Savjeta mladih za 2021. godinu. Neki od ciljeva u prvoj godini mandata:

  • poticanje kulturne proizvodnje mladih pulskih umjetnika
  • izmjene i dopune kriterija za stipendije
  • analiza potrebe i pokretanje procesa donošenja nove lokalne strategije za mlade
rezultati glasanja o programu rada za 2021 godinu jednoglasno usvojen