Sudjelovanje na online konferenciji u sklopu projekta Mreža za aktivaciju mladih

U utorak, 27. travnja u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar održala se regionalna konferencija pod nazivom “Položaj mladih u Hrvatskoj u odnosu na aktivaciju i uključenost u lokalnoj zajednici” kojoj su online mogli pristupiti partneri i sudionici iz čitave Hrvatske.
Konferencija je aktivnost projekta „Mreža za aktivaciju mladih” kojeg provodi Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom Zamisli uz još 15 partnerskih udruga, Ekonomskim institutom Zagreb i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Splitu. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva Tematskih mreža za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada.
U sklopu projekta provode se istraživanja ekonomskih i pravnih faktora koji utječu na aktiviranje mladih te mapiranje statusa quo unutar sektora mladih. Rezultati istraživanja predstavljaju se na regionalnim konferencijama kako bi se u suradnji s udrugama koje programski djeluju u korist mladih, donositeljima odluka i samim mladima mogli utvrditi prioriteti za nastavak daljnjih istraživanja vezanih uz aktivaciju mladih u zajednicu.
Paolo Pelesk, predsjednik Savjeta mladih Grada Pule predstavio je rad Savjeta mladih Grada Pule te naveo da će članovi intezivno sudjelovati u aktivnostima koje su od posebnog interesa za mlade s područja grada Pule.