Savjet mladih Grada Pule

Gradski savjet mladih Grada Pule je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Pule koje je osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Pule. Svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima utječe na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i razrješavanje problema mladih.

Program rada za 2021. godinu

Savjet mladih za svaku tekuću godinu donosi Program rada koji definira ciljeve, aktivnosti i spredstva za provedbu.

Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020.

Prvi strateški dokument namijenjen iskuljučivo mladima u Puli. Očekivana izrada novog strateškog dokumenta je u 2022. godini

Novosti

Danas je na 31. sjednici Gradskog vijeća jednoglasno usvojen Program rada Savjeta mladih za 2021. godinu. Neki od ciljeva u prvoj godini …

U četvrtak, 4. veljače 2021. godine u Komunalnoj palači održana je druga sjednica Savjeta mladih Grada Pule kojoj je prisustvovao gradonačelnik Boris …

Danas se u pulskoj Komunalnoj palači održala edukacija za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta mladih Grada Pule. Mario Žuliček iz …

Jučer je na 30. sjednici Gradskog vijeća Grada Pule-Pola jednoglasno usvojen Izvještaj o radu SMGP za 2020. godinu. Imajući na umu trud …

Jučer se u Komunalnoj palači u Puli održala konstituirajuća sjednica novog saziva Savjeta mladih Grada Pule na kojoj su uz članove prisustvovali …

Tvoje mišljenje nam je bitno!

Za prijedloge i ideje dostupni smo na društvenim mrežama facebook i instagram i putem savjetmladihpula@gmail.com